Forum sistem-komunikacija na svim nivoima

Internetski forum jedna je od usluga pogodnih za online komunikaciju i kolaboraciju.

Web forume često nazivamo samo forumima, a česti su nazivi poput: internetskih foruma ili raspravljačkih skupina.

Temeljna osobina foruma je da rasprave vođene na njima u pravilu tamo ostaju zauvijek (ili barem onoliko dok ih ne obriše administrator foruma i slično). Općenito – razlikujemo specijalizirane forume posvećene užem području interesa i općenite na kojima se razgovara o raznim temama.

Softverska pozadina foruma stvorena je u brojnim programskim jezicima poput ASP, PHP, Perl i Java. Često su forumi postavljeni ili kao posebni dijelovi web portala ili tako da omogućuju komentiranje sadržaja na stranicama portala ili web sjedišta.

Forumi svoje ime duguju pojmu “Forum” koji je u antici, osobito u doba Rima, označavao središnje gradsko mjesto okupljanja i komunikacije.